వక్షోజాన్ని కొరికి చచ్చిన పాము!

విషయం ఏమిటంటే హాలీవుడ్ మోడల్ ఓరిట్ ఫాక్స్ బ్రెస్ట్ ఇంప్లాంట్ చేయించుకుంది. దానికోసం ఆమె వక్షోజాల్లో సిలికాన్ ద్రవం నింపుకుంది. ఓ కార్యక్రమంలో కొండచిలువను పట్టుకున్నపుడు
అది కాస్తా ఆమె వక్షోజాన్ని కొరికింది. అంతే ఆమె వక్షోజం లోని సిలికాన్ ద్రవం కొండచిలువ నోట్లోకి వెళ్ళడం అది గిలగిలా కొట్టుకు చావడం జరిగిపోయాయి.

1 comments:

గోలి హనుమచ్చాస్త్రి said...

మోడ్రన్ 'పూతన 'అన్నమాట.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ