మైదానంలో స్ట్రేంజ్ గెస్ట్

విశాలమైన పచ్చిక మైదానంలో అనుకోని అతిథి ఎంటరయింది. నింపాదిగా నడచుకుంటూ వెళ్ళింది. భారీ డైనొసార్ లా ఉన్న ఆ జీవిని చూసిన ఓ వ్యక్తి బెదరలేదు. తన కెమెరాలో దాన్ని బంధించాడు.


ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో.. అమెరికా ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని గోల్ఫ్ కోర్స్ మైదానంలో ఓ పెద్ద మొసలి ప్రవేశించి హల్ చల్ చేసింది. ఆ గ్రౌండ్స్ లో అప్పుడు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. ఈ మొసలి వైనాన్ని ఆ పెద్దమనిషి వీడియోకెక్కించి వదిలాడు. 

1 comments:

Unknown said...

really,what a dear.
https://goo.gl/Yqzsxr
plz watch and subscribe our new channel.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ