వెంకటేష్ కింగ్ గెటప్


  నాగవల్లి లో వెంకటేష్ ఎలా ఉంటాడా అని ఎదురుచూసే ప్రేక్షకులకు సమాధానం దొరికింది. వెంకటేష్ కింగ్ గెటప్ ఫోటో నెట్ లో ఎవరో రిలీజ్ చేసారు.
ఇందులో వెంకటేష్ సైక్రియాట్రిస్త్ గాను, రాజు గాను కనిపించనున్నారు. చంద్రముఖి లో రజనీకాంత్ 'లక లక లక' అని అన్నట్లుగానే ఇందులో వెంకటేష్ ఏదో డిఫరెంట్ వర్డ్ ఉచ్చరిస్తారని తెలిసింది.

1 comments:

Anonymous said...

ఔర ఔర ఔర ఔరా ఔరా

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ