అతి ఖరీదైన వజ్రం


గ్రాఫ్ పింక్ అనే పేరు గల ఈ వజ్రాన్ని ఇటీవల జెనీవా లో వేలం వేశారు. ఈ పింక్ కలర్ వజ్రం చాలా అరుదైనది గా గుర్తించారు. దీని బరువు దాదాపుగా 25 క్యారట్స్ ఉంటుంది. దీనిని లండన్ కు చెందినా ఒక వ్యాపారి దాదాపుగా 210 కోట్లకు కైవసం చేసుకున్నాడు.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ