తెలుగు కాల్ సెంటర్

ఇది ఎవరినీ కించపరచడానికి కాదు.2 comments:

Anonymous said...

అదిరింది బాస్ కామెడీ .నవ్వలేక చచ్చాననుకో .పాపం ఆ కాల్ సెంటర్ అక్కాయ్ ఓపికకి జోహార్లు

Anonymous said...

remove the word verification please.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ