మానేసి రెండేళ్లయ్యింది

తండ్రి: బాబూ! నీకు ఈ రోజు కి 16 ఏళ్ళు వచ్చాయి. సిగరెట్, మందు, గుట్కా వగైరా అలవాటు అయ్యేవి ఈ వయసులోనే, కొంచెం జాగ్రత్త!

కొడుకు: నువ్వేమీ కంగారుపడకు నాన్నా! అవన్నీ మానేసి 2 సంవత్సరాలు అయ్యింది.

తండ్రి: ???????????? 

3 comments:

Anonymous said...

నాని ,కెవ్వు కేక

నాని said...

thanq thanq

Anonymous said...

Nani nuvvu super.........

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ