గంగాజలంలో అంతటి శక్తి ఉండటానికి గల కారణం ఏమిటి?

హిమాలయాల్లో పుట్టిన జలం గంగ. గంగ ప్రవహించే చాలా ప్రాంతం భూభాగంలో ఔషధ మొక్కలు ఉండటం వల్ల ఈ నీటిలో చైతన్యం కలిగించే శక్తి నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. కలరా, అంటువ్యాధులు వంటి క్రిములు ఈ నీటిలో బ్రతకలేవు. గంగాజలం సమస్త వ్యాధులను పోగొట్టే అమృతజలమని చరకమహర్షి చెప్పారు.

2 comments:

astrojoyd said...

is it prooved sir/if u say yes means,how a radiated water will give good health.pl.educate me sir.

నాని said...

Hi Sir.

This is not proved, even no one tried in that way. I read some where regarding this issue.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ