ఆయుష్షు ను పెంచుకోవడం ఎలా?

  • సాయంకాల ఎండ ను ఆస్వాదించడం వలన 
  • యజ్ఞ యాగాదుల పొగను పీల్చడం వలన
  • తన కన్నా చిన్నదానిని భార్య గా చేసుకొనుట వలన
  • ఎక్కువ నీరు త్రాగటం వలన
  • రాత్రిపూట క్షీరాన్నం భుజించుట వలన
  • నిత్యం వ్యాయామం చేయుట వలన
  • అత్యాశ లేకుండుట వలన

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ