శరీరాన్ని అనారోగ్యం ఎలా ఆవహిస్తుంది?

  • ఆహారం జీర్ణం కాకముందే మళ్లీ మళ్లీ ఆత్రం గా తినడం వల్ల
  • అమితంగా పుల్లటి పదార్ధాలు తినడం వలన
  • చలిమిడి తినడం వలన
  • శరీరానికి పని లేకుండా ఉండుట వలన
  • పగటిపూట నిదురించుట వలన
  • పాలు, చేపలు ఏకకాలం లో ఆహారం గా తీసుకొనుట వలన

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ